Prvi izziv, zanimiv za delodajalce

04.10.2012

Pozdravljeni,

konec septembra je zavod za zaposlovanje RS v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Ur. l. RS, z dne 27.7.2012),  soglasjem, ki ga je dne 21.9.2012 izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in aneksom št. 1 k Pogodbi št. 2611-12-038510 o sofinanciranju programa »Prvi izziv« z dne 24.9.2012 objavil spremembo javnega povabila delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa »Prvi izziv«.

Bistvene spremembe:

- kandidat, ki ga nameravate zaposliti mora biti mlajši od 30 let, pogoj, da mora biti kandidat vsaj 3 mesece prijavljen kot brezposelna oseba na zavodu pa so ovrgli.

- pred prijavo na razpis morate imeti zaposleno vsaj eno osebo, najmanj tri mesece. Pogoj izpolnjujete tudi, če ste samozaposleni.

Razpis je zelo zanimiv, saj delodajalcem omogoča 3 mesečno poskusno dobo, za katero delodajalec prejme 2.250,00€ ob zaposlitvi kandidata, v drugem delu pa 5.000,00€ po končanem poskusnem delu. Skupaj 15 mesecev.

Čistopis s popravki najdete na tem naslovu: http://www.ess.gov.si/_files/4158/Prvi_izziv_Povabilo_cistopis_s_spremembo2.pdf

Vse informacije o Prvem izzivu pa na tem naslovu: http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/razpisi?aid=488


V kolikor potrebujete pomoč pri razpisni dokumentaciji, veste kje nas najdete.
 


 

Javni sklad RS je objavil javni razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za leto 2012/2013.

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendij je 31. 8. 2012 objavil javni razpis za neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2012/2013. Rok za oddajo vlog je do vključno 29. 3. 2013 oziroma do porabe sredstev.

Vrednost razpisa: 2.000.000,00 EUR

Predmet razpisa je neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij, ki jih bodo delodajalci izplačevali od vključno šolskega/študijskega leta 2012/2013 do zaključka izobraževanja po javno veljavnih izobraževalnih programih poklicnega in srednješolskega izobraževanja, študijskih programih višjega izobraževanja, dodiplomskih in podiplomskih magistrskih ali doktorskih študijskih programih.

Več informaciji na spletni strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije:
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/neposredno-sofinanciranje-kadrovskih-stipendij-delodajalcem-142-jr/

Za dodatne informacije lahko pokličete gospo Jasmino Vučajnk, na telefon +386 (1) 58 30 547.

 

AKCIJA SAMOZAPOSLENI

06.01.2016

Zavedamo se, da so prvi koraki v svet podjetništva težki, še posebej v današnjih časih, ko ste mnogi skorajda prisiljeni stopiti v ta divji svet podjetništva. Zato samozaposlenim posameznikom/posameznicam ponujamo čudovito priložnost - računovodenje s fiksno (letno) ceno v višini 299,00€ + DDV, kar znaša manj kot 25,00€ + DDV mesečno. Akcija velja za dobo enega leta - dobo, ki prične teči z dnevom vplačila 299,00€ + DDV in podpisom pogodbe o sodelovanju. Omenjena cena NE vključuje letnega obračuna v znesku od 59,00€ + DDV. Brez drobnega tiska, brez skrbi. Posvetite se svojemu delu, za ostalo bomo poskrbeli mi. Srečno!

*Akcija velja tudi za obstoječe samozaposlene podjetnike, ki bi želeli menjati računovodstvo.


 

Stran 10 od 11