POMEMBNO za vse, ki razmišjate o odprtju s.p.-ja...

Decembra lani je stopil v veljavo Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki, kot smo že pisali, od 1. julija letos uvaja tudi možnost delne oprostitve plačila prispevkov za nove samozaposlene. POMEMBNO - oprostitev plačila prispevkov BO združljiva tudi s subvencijo za samozaposlitev.

Na podlagi novega zakona (ZPIZ-2, 145. člen, 14. odstavek) so lahko samozaposlene osebe delno oproščene plačila prispevkov za obvezno socialno zavarovanje:

    - v prvem letu poslovanja v višini 50 %
    - v naslednjem letu poslovanja v višini 30 % prispevkov, obračunanih od zavarovalne osnove.

Delna oprostitev plačila prispevkov velja za samozaposlene osebe (zavarovance iz 15. člena ZPIZ-2) po prvem vpisu v poslovni register ali v drug register ali evidenco.

Zakonsko določilo se uporablja od 1. julija letos (ZPIZ-2, 430. člen, 2. odstavek).

Delna oprostitev plačila prispevkov se bo torej lahko priznala samozaposlenim, ki bodo prvi vpis v register opravili po 1. juliju 2013. Oprostitev plačila jim bo lahko priznana za obdobje dveh let od prvega vpisa v register.

Pogoj prvega vpisa izpolnjujejo samozaposleni, ki pred tem še nikoli niso opravljali samostojne dejavnosti na podlagi vpisa v katerega od predpisanih registrov.

Delna oprostitev plačila prispevkov bo torej združljiva s subvencijo za samozaposlitev.

Eden od pogojev za pridobitev subvencije bodo uspešno zaključene priprave na samozaposlitev, ki vsebujejo presojo poslovne ideje in delavnico za samozaposlitev. Kandidati za pridobitev subvencije morajo registrirati poslovni subjekt in se v njem samozaposliti v 60-ih dneh po končani delavnici.

Viri:

http://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/programi/samozaposlovanje

http://www.durs.gov.si/si/prispevki_za_socialno_varnost/prispevki_za_socialno_varnost_pojasnila/oprostitev_placila_prispevkov_po_prvem_vpisu_samozaposlene_osebe_v_predpisan_register/

 

Novosti Zakona od delovnih razmerjih

Novosti, dopolnila in spremembe, ki jih je prinesel novi Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1):


•    dopolnjene določbe o prepovedi diskriminacije in povračilnih ukrepov ter določbe o prepovedi spolnega in drugega nadlegovanja na delovnem mestu;
•    dopolnjena določba o splošnih aktih delodajalca;
•    rok za prijavo na prosto delovno mesto se skrajša na 3 dni;
•    razširjena določba glede obveznosti delavca opravljati delo – delavec je začasno dolžan opravljati tudi drugo delo;
•    razširjena določba glede obveznosti delavca, da upošteva navodila delodajalca – delavec lahko odkloni opravljanje dela, če to pomeni protipravno ravnanje ali opustitev
•    dopolnjena določba glede spremembe pogodbe o zaposlitvi (v času trajanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, mirujejo pravice in obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas pri istem delodajalcu – vodilni delavci);
•    dopolnjene določbe o pogodbi o zaposlitvi za določen čas;
•    dopolnjene določbe o pogodbi o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev pri drugem delodajalcu;
•    dopolnjene določbe o pogodbi o zaposlitvi z vodilnimi delavci in prokuristi;
•    spremenjene določbe o spremembi delodajalca;
•    spremenjene določbe o odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca (obveznosti delodajalca, poenostavljeno seznanjanje delavca, poenostavljeno vročanje, skrajšanje rokov za podajo mnenja s strani sindikata, dopolnjena obveznost delodajalca pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove pri drugem delodajalcu…);
•    spremenjene določbe o minimalnih odpovednih rokih;
•    spremenjene določbe glede odpovedi pogodbe o zaposlitvi večjemu številu delavcev;
•    spremenjene določbe glede odpovedi pogodbe o zaposlitvi v postopkih zaradi insolventnosti delodajalca;
•    spremenjena določba glede odpravnine;
•    izredna odpoved zaradi neuspešnega poskusnega dela je nadomeščena z redno odpovedjo s 7dnevnim odpovednim rokom;
•    spremenjene določbe o varovanih kategorijah delavcev;
•    spremenjena določba glede prenehanja pogodbe o zaposlitvi na podlagi sodbe sodišča;
•    spremenjena določba glede poskusnega dela;
•    spremenjene določbe glede povračila stroškov v zvezi z delom, odpravnine ob upokojitvi in plačilnega dne ter kraja in načina izplačila plače;
•    spremenjena določba glede nadomestila plače in uvedena je nova določba glede začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga;
•    dopolnjena določba glede razporejanja delovnega časa;
•    spremenjene določbe glede letnega dopusta;
•    spremenjeno poglavje glede disciplinske odgovornosti delavcev.

 

Ponovno o delni oprostitvi prispevkov

Vedno pogosteje se pojavljajo vprašanja, vezana na delno oprostitev prispevkov - sprašujete kdaj stopi v veljavo nova delna oprostitev prispevkov in če lahko podjetja odprete že prej ter naknadno zaprosite za delno oprostitev prispevkov.

Prvenstveno je delna oprostitev prispevkov ob odprtju podjetja olajšati podjetniške začetke, spodbujati podjetništvo in jasno - zmanjšati obremenitve samozaposlenih oseb.

Kot smo že pisali bodo zato osebe, ki so obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovane kot samozaposleni v prvih 12 mesecih poslovanja po prvem vpisu v poslovni register ali v drug register oziroma evidenco oproščene plačila prispevka zavarovanca za ZPIZ in prispevka delodajalca v višini 50 % zneska prispevkov v naslednjih 12 mesecih pa oproščene prispevka zavarovanca in prispevka delodajalca v višini 30 % zneska prispevkov.

Delna oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bo veljala zgolj in samo ob prvem vpisu v poslovni register.

Delno oprostitev bo mogoče uveljavljati od 1. julija 2013 dalje.

V kolikor bo podjetje v poslovni register vpisano pred 1. julijem 2013, delne oprostitve ne bo moglo uveljavljati.

Torej, če se vam ne mudi z odprtjem podjetja/samozaposlitvijo, je smiselno počakati do 1. julija 2013. Prihranek ne bo zanemarljiv.

 

Stran 6 od 10