POZOR POMEMBNO obvestilo za večosebne družbe in društva

15.01.2018

[POZOR - POMEMBNO - POSLOVNI SUBJEKTI in DRUŠTVA - POZOR]

Do 19. januarja 2018 (to je že ta petek!) morate v register dejanskih lastnikov spletne aplikacije AJPES-a vnesti podatke o dejanskih lastnikih in zastopnikih.

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Ur. l. RS, št. 68/16) namreč določa obveznost vpisa podatkov v register dejanskih lastnikov tako za poslovne subjekte, kot tudi za društva. Vsa društva morajo v register dejanskih lastnikov, ki ga upravlja AJPES, do 19. januarja 2018 vpisati podatke, ki jih določa Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma v 45. členu.

Ti podatki so:

Podatki o poslovnem subjektu:

- ime podjetja, naslov, sedež, matična in davčna številka ter datum vpisa poslovnega subjekta – za poslovne subjekte, vpisane v Poslovni register Slovenije,
- ime podjetja, naslov, sedež, davčna številka in datum vpisa v davčni register – za poslovne subjekte, ki niso vpisani v Poslovni register Slovenije.

Podatki o dejanskem lastniku (v primeru društev je to fizična oseba, ki zastopa društvo, torej zakoniti zastopnik posameznega društva, običajno je to predsednik):

- ime in priimek, naslov stalnega in/ali začasnega
prebivališča, datum rojstva, davčna številka, državljanstvo, datum vpisa dejanskega lastnika v register.

Vpis za samostojne podjetnike in enoosebne družbe ni potreben.

Vpis podatkov v register dejanskih lastnikov se izvede preko spletnega portala AJPES, in sicer na naslednji spletni strani

https://www.ajpes.si/eRDL.

Kljub prizadevanju raznih zvez in unij, da bi AJPES podatke za društva prenesel iz poslovnega registra Slovenije, prizadevanje ni obrodilo sadov.

Našim strankam smo že pred časom poslali pooblastila in v njihovem imenu vpis opravili mi. Ker pa iz raznoraznih komunikacij in pogovorov opažamo, da s tem niso seznanjeni vsi, niti nekatere računovodje, kaj šele zastopniki društev in poslovnih subjektov - vam v izogib plačilu kazni toplo priporočamo, da to uredite takoj. Časa imate še nekaj dni, a dovolj.

Kot zanimivost - do petka, 12.01.2018, torej teden dni pred rokom, je bilo vpisanih zgolj 14% vseh, ki morajo biti vpisani do 19.01.2018...

Kazni? Mhm, tudi to vemo...med 6 in 60 tisoč evri za pravno osebo ter med 400 in 2000 evri za odgovorno osebo. Svetujemo, da to zahtevo, ne glede na to, kako bizarna se vam zdi - vseeno opravite...

#sharingiscaring #Coffou