Subvencija za zaposlitev mladih iz vzhodne Slovenije

01.12.2015

Zavod RS za zaposlovanje je objavil javno povabilo oz. razpis Prvi izziv 2015.

Delodajalci iz vse Slovenije lahko pridobijo subvencijo za zaposlitev oseb, mlajših od 30 let s stalnim prebivališčem v vzhodni Sloveniji - če so bili pred tem najmanj 3 mesece prijavljeni med brezposelnimi, se ne izobražujejo ali usposabljajo.

Višina subvencije znaša 7.250,00€, razpis je odprt do porabe sredstev (dobrih 20 mio €), vendar najdlje do 30.06.2016.

Zaposlitev mora trajati najmanj 15 mesecev neprekinjeno za polni delovni čas in vključuje tudi 3-mesečno poskusno delo. Za zaposlitev s krajšim delovnim časom na podlagi odločbe o invalidnosti se izplača sorazmerno nižja subvencija.

Več pa na uradni spletni strani:

http://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/prvi-izziv-2015-za-zaposlitev-skoraj-tri-tisoc-mladih

#Prviizziv2015

#zaposlitev

#zrsz

#subvencija