5000 € za samozaposlitev + delna oprostitev prispevkov

[BREAKING] Višina subvencije se je povišala na 5.000 evrov

Na Zavodu za zaposlovanje je padla odločitev, da subvencijo za samozaposlitev z dosedanjih 4.500,00 € zvišajo na 5.000,00 €. 

Višina subvencije, ki je nespremenjena že od leta 2008, se je korigirala glede na rast minimalnih plač in rast obveznih prispevkov za socialno varnost za samozaposlene.

Priprava na samozaposlitev, ki je pogoj za pridobitev subvencije za samozaposlitev je doslej vsebovala presojo poslovne ideje in tridnevno delavnico za samozaposlitev.

Po novem priprave na samozaposlitev predvidevajo 5-dnevno delavnico, ki se sestoji iz štiridnevnega skupinskega usposabljanja in individualne predstavitve in presoje ideje - na zadnji dan delavnic.

Nove oz. prenovljene delavnice se bodo predvidoma začele izvajati v avgustu. Višjo subvencijo prejmejo samo tisti, ki bodo zaključili prenovljen program - tisti, ki so program že opravili, bodo prejeli staro subvencijo!

Rok za registracijo poslovnega subjekta bo po novem 40 dni in ne več 60 dni, kot doslej. Vsi, ki bodo uspešno opravili nove priprave na samozaposlitev bodo morali subjekt registrirati najkasneje v 40 dneh po zaključku delavnice - najkasneje pa do 13. 12. 2013.

V prenovljene priprave na samozaposlitev se lahko vključijo vsi, ki so kot brezposelni neprekinjeno prijavljeni na Zavodu najmanj 3 mesece ali so iskalci zaposlitve - ker je njihova zaposlitev ogrožena.

Ostali pogoji - v zadnjih 5 letih niste prejeli finančne pomoči za samozaposlitev - samozaposlitev mora biti prijavljena v Sloveniji - v novem poslovnem subjektu se morate zaposliti za polni delovni čas (izjema invalidnost) - v zadnjih 12 mesecih niste bili samozaposleni.

Vsi, ki bodo subvencijo prejeli, morajo samozaposleni ostati najmanj dve leti. Prejemniki subvencije, ki jim ne bo uspelo ohraniti samozaposlitve v pogodbenem obdobju, bodo morali vrniti sorazmerni del subvencije.

POZOR - DVOJNA UGODNOST!

Delna oprostitev plačila prispevkov velja od 1. 7. 2013 - o tem smo že pisali, pa vseeno spomnimo - osebe, ki so obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovane kot samozaposlene:

- v prvih 12 mesecih poslovanja po prvem vpisu v poslovni register ali v drug register oziroma evidenco oproščene plačila prispevka zavarovanca za ZPIZ in prispevka delodajalca v višini 50 odstotkov zneska prispevka

- v naslednjih 12 mesecih oproščene prispevka zavarovanca in prispevka delodajalca v višini 30 odstotkov zneska prispevka.

Zavod za zaposlovanje je hkrati potrdil združljivost oprostitve plačila prispevkov in subvencije torej ste lahko novopečeni podjetniki deležni dvojne ugodnosti! Če o samostojni poti razmišljate že dlje - zdaj je pravi trenutek.