Spremembe pri izdajanju računov (davčni zavezanci) od 01.07.2013 dalje

Ministrstvo za finance je v Uradnem listu RS dne 26.04.2013 objavilo pravilnik, ki bo v veljavo stopil 01.07.2013.


8. in 9.odstavek 38. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2) določata, da zavezanec za davek ne sme posedovati, proizvajalec ali dobavitelj računalniškega programa/elektronske naprave pa ne sme zagotavljati ali omogočati uporabe programa ali naprave, ki bi omogočala popravljanje, brisanje ali spreminjanje izvornega zapisa, shranjenega v napravi ali na drugem elektronskem nosilcu podatkov - brez hrambe prvotnih podatkov in vseh poznejših sprememb.


Program ali naprava za izdajanje računov pri gotovinskem poslovanju izpolnjuje zahteve iz 8. in 9. odstavka 38. člena ZDavP-2, če zagotavlja hrambo izvornih podatkov o izdanih računih pri gotovinskem poslovanju in njihove poznejše spremembe, pri čemer so lahko podatki o izdanih računih pri gotovinskem poslovanju in njihove poznejše spremembe shranjeni v sami napravi ali na drugem elektronskem nosilcu podatkov.


Zavezanec za davek, ki za izdajanje računov pri gotovinskem poslovanju uporablja program ali elektronske naprave, mora na zahtevo davčnega organa v postopku davčnega nadzora predložiti izpis podatkov o izdanih računih v urejenih strukturiranih računalniških datotekah, kot je določeno v prilogi k pravilniku. Rok za predložitev podatkov so trije delovni dnevi po prejemu zahteve davčnega organa - na utemeljeno pisno zahtevo zavezanca za davek pa se rok lahko podaljša za največ 5 delovnih dni.


Vir: http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201335&stevilka=1312