POMEMBNO za vse, ki razmišjate o odprtju s.p.-ja...

Decembra lani je stopil v veljavo Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki, kot smo že pisali, od 1. julija letos uvaja tudi možnost delne oprostitve plačila prispevkov za nove samozaposlene. POMEMBNO - oprostitev plačila prispevkov BO združljiva tudi s subvencijo za samozaposlitev.

Na podlagi novega zakona (ZPIZ-2, 145. člen, 14. odstavek) so lahko samozaposlene osebe delno oproščene plačila prispevkov za obvezno socialno zavarovanje:

    - v prvem letu poslovanja v višini 50 %
    - v naslednjem letu poslovanja v višini 30 % prispevkov, obračunanih od zavarovalne osnove.

Delna oprostitev plačila prispevkov velja za samozaposlene osebe (zavarovance iz 15. člena ZPIZ-2) po prvem vpisu v poslovni register ali v drug register ali evidenco.

Zakonsko določilo se uporablja od 1. julija letos (ZPIZ-2, 430. člen, 2. odstavek).

Delna oprostitev plačila prispevkov se bo torej lahko priznala samozaposlenim, ki bodo prvi vpis v register opravili po 1. juliju 2013. Oprostitev plačila jim bo lahko priznana za obdobje dveh let od prvega vpisa v register.

Pogoj prvega vpisa izpolnjujejo samozaposleni, ki pred tem še nikoli niso opravljali samostojne dejavnosti na podlagi vpisa v katerega od predpisanih registrov.

Delna oprostitev plačila prispevkov bo torej združljiva s subvencijo za samozaposlitev.

Eden od pogojev za pridobitev subvencije bodo uspešno zaključene priprave na samozaposlitev, ki vsebujejo presojo poslovne ideje in delavnico za samozaposlitev. Kandidati za pridobitev subvencije morajo registrirati poslovni subjekt in se v njem samozaposliti v 60-ih dneh po končani delavnici.

Viri:

http://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/programi/samozaposlovanje

http://www.durs.gov.si/si/prispevki_za_socialno_varnost/prispevki_za_socialno_varnost_pojasnila/oprostitev_placila_prispevkov_po_prvem_vpisu_samozaposlene_osebe_v_predpisan_register/