Novosti Zakona od delovnih razmerjih

Novosti, dopolnila in spremembe, ki jih je prinesel novi Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1):


•    dopolnjene določbe o prepovedi diskriminacije in povračilnih ukrepov ter določbe o prepovedi spolnega in drugega nadlegovanja na delovnem mestu;
•    dopolnjena določba o splošnih aktih delodajalca;
•    rok za prijavo na prosto delovno mesto se skrajša na 3 dni;
•    razširjena določba glede obveznosti delavca opravljati delo – delavec je začasno dolžan opravljati tudi drugo delo;
•    razširjena določba glede obveznosti delavca, da upošteva navodila delodajalca – delavec lahko odkloni opravljanje dela, če to pomeni protipravno ravnanje ali opustitev
•    dopolnjena določba glede spremembe pogodbe o zaposlitvi (v času trajanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas, mirujejo pravice in obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas pri istem delodajalcu – vodilni delavci);
•    dopolnjene določbe o pogodbi o zaposlitvi za določen čas;
•    dopolnjene določbe o pogodbi o zaposlitvi med delavcem in delodajalcem, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev pri drugem delodajalcu;
•    dopolnjene določbe o pogodbi o zaposlitvi z vodilnimi delavci in prokuristi;
•    spremenjene določbe o spremembi delodajalca;
•    spremenjene določbe o odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca (obveznosti delodajalca, poenostavljeno seznanjanje delavca, poenostavljeno vročanje, skrajšanje rokov za podajo mnenja s strani sindikata, dopolnjena obveznost delodajalca pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove pri drugem delodajalcu…);
•    spremenjene določbe o minimalnih odpovednih rokih;
•    spremenjene določbe glede odpovedi pogodbe o zaposlitvi večjemu številu delavcev;
•    spremenjene določbe glede odpovedi pogodbe o zaposlitvi v postopkih zaradi insolventnosti delodajalca;
•    spremenjena določba glede odpravnine;
•    izredna odpoved zaradi neuspešnega poskusnega dela je nadomeščena z redno odpovedjo s 7dnevnim odpovednim rokom;
•    spremenjene določbe o varovanih kategorijah delavcev;
•    spremenjena določba glede prenehanja pogodbe o zaposlitvi na podlagi sodbe sodišča;
•    spremenjena določba glede poskusnega dela;
•    spremenjene določbe glede povračila stroškov v zvezi z delom, odpravnine ob upokojitvi in plačilnega dne ter kraja in načina izplačila plače;
•    spremenjena določba glede nadomestila plače in uvedena je nova določba glede začasne nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnega razloga;
•    dopolnjena določba glede razporejanja delovnega časa;
•    spremenjene določbe glede letnega dopusta;
•    spremenjeno poglavje glede disciplinske odgovornosti delavcev.