Ponovno o delni oprostitvi prispevkov

Vedno pogosteje se pojavljajo vprašanja, vezana na delno oprostitev prispevkov - sprašujete kdaj stopi v veljavo nova delna oprostitev prispevkov in če lahko podjetja odprete že prej ter naknadno zaprosite za delno oprostitev prispevkov.

Prvenstveno je delna oprostitev prispevkov ob odprtju podjetja olajšati podjetniške začetke, spodbujati podjetništvo in jasno - zmanjšati obremenitve samozaposlenih oseb.

Kot smo že pisali bodo zato osebe, ki so obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovane kot samozaposleni v prvih 12 mesecih poslovanja po prvem vpisu v poslovni register ali v drug register oziroma evidenco oproščene plačila prispevka zavarovanca za ZPIZ in prispevka delodajalca v višini 50 % zneska prispevkov v naslednjih 12 mesecih pa oproščene prispevka zavarovanca in prispevka delodajalca v višini 30 % zneska prispevkov.

Delna oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bo veljala zgolj in samo ob prvem vpisu v poslovni register.

Delno oprostitev bo mogoče uveljavljati od 1. julija 2013 dalje.

V kolikor bo podjetje v poslovni register vpisano pred 1. julijem 2013, delne oprostitve ne bo moglo uveljavljati.

Torej, če se vam ne mudi z odprtjem podjetja/samozaposlitvijo, je smiselno počakati do 1. julija 2013. Prihranek ne bo zanemarljiv.