Podjetnikov v študentskih vrstah bo manj...

V prejšnjem tednu smo na vprašanja študenta, ki bi rad zašel v podjetniške vode (v obliki t.i. študentskega s.p.), pridobili par odgovorov od pristojnih služb (DURS, ZZZS in SPIZ) in morda odgovori zanimajo tudi vas. Zanimivo je, da si celo pristojne službe med sabo niso enotne, kar poskrbi za dodatno zmedo.

Ugotovitve so sledeče: »študentski s.p.« je z novim letom izenačen s »polnim s.p.«, saj razlik med njima enostavno ni več. Višina prispevkov se je iz dobrih 150,00€ praktično podvojila na 299,35€ mesečno. Ostajamo podjetništvu nenaklonjena država, ki bi morala podjetništvo (vsaj v začetku podjetniške poti) spodbujati, ne pa dušiti.

Študentje podjetniki so že doslej izgubili določene pravice (študentski boni, bivanje v domu za študente) in po novem ne bo nič drugače, saj tako ostaja tudi v bodoče.

Najbolj podjetni študentje se bodo tako verjetno odločali za odprtje družb z omejeno ali neomejeno odgovornostjo ter zavodov, saj kot lastniki obdržijo pravice, omenjene v prejšnjem odstavku, kot lastniki pa plačujejo prispevke za zdravstveno zavarovanje v višini dobrih 105,00€. Tako bo ostalo do 01.01.2014, ko se spet obetajo spremembe. Verjetno bodo te spremembe šle po poti tokratnih sprememb, torej bodo prispevki izenačeni s prispevki za polni s.p.

Študentje ali dijaki, ki že imajo odprt »študentski s.p.«, bodo ugodnost nižjega plačevanja prispevkov lahko ohranili do poteka statusa (dijaki najkasneje do 01.09.2013, študentje pa najkasneje do 01.10.2013), do omenjenih datumov pa morajo spremeniti podlago zavarovanja iz 104 na 005 (samozaposlitev).

Delo preko napotnic, če ste študent podjetnik, odsvetujemo (tudi zaradi nasprotujočih si informacij ali je to sploh dovoljeno), za svoje delo zahtevajte bruto plačilo in s tem poskrbite za sredstva, ki jih boste morali nameniti plačilu prispevkov. V kolikor »študentskega« s.p. ja nimate, seveda delo preko študentskega servisa in napotnic lahko opravljate tudi v bodoče.