1. januarja 2013 stopi v veljavo nova pokojninska zakonodaja! Kaj prinaša?

V začetku decembra je bila po dolgem in napornem usklajevanju sprejeta nova pokojninska zakonodaja, ki bo začela veljati 1. januarja 2013.

Ker bralci teh vrstic še dolgo ne boste izpolnjevali pogojev za upokojitev, se omejimo na tisto, kar vas tangira že sedaj, kot delodajalce ali samozaposlene ali bodoče samozaposlene. Ali zaposlene, ki opravljate dodatno delo po pogodbah. V paketu namreč prihajajo tudi vzpodbude delodajalcem in samozaposlencem.

Spodbude delodajalcem

V ZPIZ-2 so določene stimulacije delodajalcev za zaposlovanje starejših in mlajših delavcev, za zaposlovanje mater, z otrokom do tretjega leta starosti ter za podjetnike, ki prvič registrirajo samostojno dejavnost.

Stimulacije so določene v obliki znižanih prispevkov delodajalcev za delavce, starejše od 60 let (30% znižanje prispevkov delodajalcev) oziroma za delavce, ki izpolnjujejo pogoje za predčasno upokojitev (50 % znižanje prispevkov delodajalcev).

Za delavce, ki še niso dopolnili 26 let starosti in za matere, ki skrbijo za otroka do tretjega leta starosti, ko se prvič zaposlijo za nedoločen čas in ostanejo pri istem delodajalcu v zaposlitvi neprekinjeno najmanj dve leti, lahko delodajalci uveljavijo vračilo prispevkov delodajalca za prvo leto zaposlenosti v višini 50 %, drugo leto pa v višini 30 % prispevkov delodajalca.

Samostojni podjetniki so v prvih 12 mesecih poslovanja po prvem vpisu v poslovni register ali v drug register oziroma evidenco, oproščeni plačila prispevka zavarovanca in prispevka delodajalca v višini 50 % zneska prispevka. V naslednjih 12 mesecih so te osebe oproščene prispevka zavarovanca in prispevka delodajalca v višini 30 % zneska prispevka.

Določba štirinajstega odstavka 145. člena tega zakona in določba 157. člena tega zakona se začneta uporabljati 1. julija 2013.

Spremembe pri avtorskih in podjemnih pogodbah

Sprejeti zakon prinaša tudi tole novost - z novim letom boste morali delodajalci plačevati tudi prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od avtorskih in podjemnih pogodb.

Vsi prejemniki (razen študentov in upokojencev), ki še niso pokojninsko zavarovani na druge načine, se bodo morali zavarovati.

Po 18. členu ZPIZ-2 bodo izplačevalci plačevali prispevek v višini 8,85%. Prispevek zavarovancev v višini 15,55% bodo plačali zavarovanci sami in se jim bo odštel od plačila. S temi vplačili jim bo tekla pokojninska doba, plačila iz tega razmerja pa se bodo štela v pokojninsko osnovo.

Za tiste, ki so že zavarovani (redno zaposleni, študentje in upokojenci), in ob delu opravljajo še druga dela na podlagi drugega pravnega razmerja, velja 20. člen ZPIZ-2 in izplačevalci boste zanje plačevali prispevek v višini 8,85%.

Zaključek? Menimo da gre za rahlo "prisilo" pogodbenikov k odprtju s.p.ja. Za ugodno rešitev računovodenja nas kontaktirajte. Za vas imamo posebno ponudbo pod zavihkom CENIK - AKCIJA  .