Obvezno članstvo v OPZ bo spremenjeno v prostovoljno

12.10.2012

Minister Radovan Žerjav je na včerajšnji tiskovni konferenci odgovarjal tudi na vprašanja vezana na Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Obrtnega zakona.

Bistvena in za mnoge težko pričakovana sprememba je ta, da bodo obvezno članstvo v OZS spremenili v prostovoljno. Naj spomnimo, da so se volilni udeleženci na posvetovalnem referendumu  OZS, ki se je zgodil v začetku leta z 69,3% odločili za prostovoljno članstvo oziroma ukinitev obveznega članstva.

Prehodno obdobje za usklajevanje statuta OPZ z zakonom bo trajalo 6 mesecev, za območne OPZ pa 9 mesecev – od dneva uveljavitve spremembe zakona.

Z dnem uveljavitve tega zakona lahko iz OPZ in OOPZ izstopijo tudi dosedanji člani, katerim članstvo preneha prvi dan meseca, po mesecu, ko je OPZ ali OOPZ prejela njegovo pisno izstopno izjavo.

Opozorili bi, da bodite izredno pazljivi in natančni pri odjavljanju obrti in izbrisu obrtniškega dovoljenja. Na to temo bomo spisali ločeno novico, ko bo zakon stopil v veljavo, v izogib kaznim, ki so postale zelo visoke – za pravne osebe med 2 in 4 tisoč € (odgovorna oseba pa z globo 200-1000 €), 500-1500 € za samostojne podjetnike, posameznik pa z globo 200-1000 €.

Višino članarine določi skupščina OPZ enkrat letno. OPZ bo višino nadomestil po novem morala določiti tudi v soglasju z Vlado RS. Višine članarin:

 

1.       Člani, ki osebno opravljajo dejavnost domače in umetnostne obrti 10 EUR mesečno

 

2.       Samostojni podjetniki in gospodarske družbe brez zaposlenih 20 EUR mesečno

 

3.       Samostojni podjetniki in gospodarske družbe, ki imajo do 3 zaposlene 30 EUR mesečno

 

4.       Samostojni podjetniki in gospodarske družbe, ki imajo od 3 do 10 zaposlenih 40 EUR mesečno

 

5.       Samostojni podjetniki in gospodarske družbe, ki imajo 10 in več zaposlenih 50 EUR mesečno

 

Fizične osebe, ki osebno opravljajo dejavnost domače ali umetnostne obrti in ne presegajo osem

tisoč eurov skupnih prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, ne plačujejo članarine.

Zaradi spremenjenega pristopa do obrti se v obrtni register vpisujejo samo obrtne dejavnosti, za

opravljanje katerih je potrebna ustrezna poklicna usposobljenost.

Obširneje bomo, kot smo obljubili, pisali v naslednjih tednih, saj ostaja še še nekaj bistvenih odprtih vprašanj:

 

a) OZS:

- ohranitev obveznega članstva za klasično obrtno dejavnost;

- možnost izstopa iz OZS s 1.1.2014 na način in postopku določenem v Statutu OZS;

- evidentiranje vseh obrtnikov.

 

b) GZS:

- odprava zahteve po pridobitvi obrtnega dovoljenja;

- določitev meril za priznanje reprezentativnosti.

 

c) TZS:

- posebna ureditev vloge in pristojnosti zbornic v sistemu poklicnega in strokovnega

izobraževanja ObrZ

Čistopis predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Obrtnega zakona najdete na naslovu:

http://www2.gov.si/upv/vladnagradiva-12.nsf/18a6b9887c33a0bdc12570e50034eb54/4aed47c66269282dc1257a8a005fd0fb/$FILE/ObrZPopgrad01102012.pdf