Prvi izziv, zanimiv za delodajalce

04.10.2012

Pozdravljeni,

konec septembra je zavod za zaposlovanje RS v skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Ur. l. RS, z dne 27.7.2012),  soglasjem, ki ga je dne 21.9.2012 izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in aneksom št. 1 k Pogodbi št. 2611-12-038510 o sofinanciranju programa »Prvi izziv« z dne 24.9.2012 objavil spremembo javnega povabila delodajalcem za izvedbo projekta v okviru programa »Prvi izziv«.

Bistvene spremembe:

- kandidat, ki ga nameravate zaposliti mora biti mlajši od 30 let, pogoj, da mora biti kandidat vsaj 3 mesece prijavljen kot brezposelna oseba na zavodu pa so ovrgli.

- pred prijavo na razpis morate imeti zaposleno vsaj eno osebo, najmanj tri mesece. Pogoj izpolnjujete tudi, če ste samozaposleni.

Razpis je zelo zanimiv, saj delodajalcem omogoča 3 mesečno poskusno dobo, za katero delodajalec prejme 2.250,00€ ob zaposlitvi kandidata, v drugem delu pa 5.000,00€ po končanem poskusnem delu. Skupaj 15 mesecev.

Čistopis s popravki najdete na tem naslovu: http://www.ess.gov.si/_files/4158/Prvi_izziv_Povabilo_cistopis_s_spremembo2.pdf

Vse informacije o Prvem izzivu pa na tem naslovu: http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/razpisi?aid=488


V kolikor potrebujete pomoč pri razpisni dokumentaciji, veste kje nas najdete.