Javni sklad RS je objavil javni razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za leto 2012/2013.

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendij je 31. 8. 2012 objavil javni razpis za neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem za šolsko/študijsko leto 2012/2013. Rok za oddajo vlog je do vključno 29. 3. 2013 oziroma do porabe sredstev.

Vrednost razpisa: 2.000.000,00 EUR

Predmet razpisa je neposredno sofinanciranje kadrovskih štipendij, ki jih bodo delodajalci izplačevali od vključno šolskega/študijskega leta 2012/2013 do zaključka izobraževanja po javno veljavnih izobraževalnih programih poklicnega in srednješolskega izobraževanja, študijskih programih višjega izobraževanja, dodiplomskih in podiplomskih magistrskih ali doktorskih študijskih programih.

Več informaciji na spletni strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in štipendije:
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/razpis/n/neposredno-sofinanciranje-kadrovskih-stipendij-delodajalcem-142-jr/

Za dodatne informacije lahko pokličete gospo Jasmino Vučajnk, na telefon +386 (1) 58 30 547.