Višja obdavčitev študentskega dela

S 01.06.2012 je stopil v veljavo Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), zato se koncesijska dajatev dvigne na 23%, dodatna koncesijska dajatev pa ostaja 2%.

Koncesijska dajatev po Zakonu za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) v 2012.

Višino in delitev koncesijske dajatve po novem določa 130. člen ZUJF.

Ta se z 12% poviša na 23%, dodatna koncesijska dajatev ostane nespremenjena.

Delodajalci bodo na neto zaslužek študentov ali dijakov dolžni plačevati koncesijsko dajatev v višini 23% in dodatno koncesijsko dajatev v višini 2% ter davek na dodano vrednost (DDV) v višini 20% - le na koncesijsko dajatev in dodatno koncesijsko dajatev.

Za delodajalce ki so davčni zavezanci in ki odbijajo vstopni davek se torej strošek študentskega dela poviša za 9,649% - iz 114% na 125%.