Črtanje 66.a člena ZDDV-1

V Uradnem listu RS, št. 38/2012, z dne 25.05.2012, je bil objavljen Zakon o spremembah ZDDV-1F, s katerim se v Zakonu o davku na dodano vrednost črta 66.a člen. Zakon začne veljati naslednji dan po objavi, to je 26.05.2012.

Skladno s to spremembo si lahko davčni zavezanec odbije DDV skladno s 67. členom ZDDV-1 (to je po prejemu računa in opravljena dobava blaga/storitev), vendar ne prej kakor v obračunu DDV za davčno obdobje, v katerem je ta zakon začel veljati (maj 2012).

Postopki o prekršku, ki so bili uvedeni skladno s 141. členom ZDDV-1 do uveljavitve te spremembe, odločba o prekršku še ni bila izdana ali še ni pravnomočna, se posledično ustavijo.